Archiwum Lipiec, 2010

Improwizacja aktorów

Nie jest zapewne  żadną nowością, że aktorzy doskonale muszą znać się na sztuce improwizacji,  ponieważ w wielu wypadkach jest ona niezbędna do tworzenia sztuki. Jeśli aktor gra w teatrze, to nie powinien się sztywno trzymać scenariusza, ponieważ w takim wypadku przedstawienie nie będzie wyraźnie pokazywało jego odczuć i jego przemyśleń.

Oczywiście także niedopuszczalne jest tworzenie własnej sztuki na scenie, ale o to dbają już suflerzy. Jeśli będziemy mogli sobie pozwolić na tworzenie bardzo ciekawych przedstawień, to zapewne będzie to dla nas miało znaczenie. Jeśli będziemy na przykład scenarzystami, to zapewne nie zawsze będziemy mogli sobie pozwolić na tolerowanie tego co chcą powiedzieć aktorzy i to, że chcą  do sztuki wprowadzić własne przemyślenia. Jeśli będą sobie na to pozwalali, to nie będziemy z tego zadowoleni i będziemy zapewne starali się na to wpłynąć.

Jeśli poznamy wielu aktorów, to będziemy już wiedzieli dokładnie, którzy są zdolni do idealnego odtwarzania naszej sztuki. W takim wypadku będziemy mogli sobie pozwolić nie tylko na stworzenie sztuki idealnie takiej jak sobie wymarzyliśmy, ale także na to, by odbyła się ona zgodnie z naszymi założeniami. Jeśli jednak mamy ochotę na to, by aktorzy mogli dodać do roli swoje aspiracje i odczucia, to zapewne takich znajdziemy bez większego problemu. Jeśli scenarzysta pozwala aktorowi na improwizację w pewnym, określonym przez siebie zakresie, sztuka zawiera w sobie wówczas wiele emocji naturalnych, które bardzo ją ożywiają. Jeśli nie będziemy mogli sobie pozwolić na znalezienie takich aktorów, ponieważ na przykład nie pozwala na to budżet sztuki, należy tak napisać sceny, by miały one przynajmniej znamię tego, co jest dla nas ważne. Aby jednak pozwolić sobie na stworzenie ciekawych scen w sztuce, nie można zapominać, że ma ona przede wszystkim stawiać do odbiorcy, którym w tym wypadku jest oczywiście widz. Jeśli dostarczymy mu wielu wrażeń oraz zmusimy do nieskomplikowanych przemyśleń, to zadowolenie jest gwarantowane.