Brunnelleschi i jego twórczość

Jako że Brunelleschi był inżynierem, zaprojektował kopułę żebrową powstałą na ośmioboku bębna. Nie udało mu się jej skończyć przed śmiercią, dlatego też budowę kontynuował inny znany artysta Bernardo Rosselino. Równolegle budował schronisko dla dzieci zwane Przytułkiem dla podrzutków. Był to długi budynek, w którym podkreślono głównie poziom przeciwstawiając się w ten sposób stylu gotyckiemu. Gzyms rzucał głęboki cień, co pogłębiało wrażeni przywiązania budynku do ziemi. Kolumny zaprojektował jako smukłe, bez zbędnego żłobkowania, które dźwigały delikatnie profilowane łuki.

Brunelleschi otrzymał także zlecenie na budowę kościoła San Lorenzo we Florencji. Również i tej budowli nie udało mu się dokończyć za życia. Jednym z większych dzieł architekta jest Kaplica rodu Pazzich. Została zbudowana na planie prostokąta, zwieńczona kopułą. Artysta świadomie wprowadzał zmiany w architekturze, które do tej pory charakteryzowały się gotycką strzelistością. Brunelleschi dbał przede wszystkim o to, by budowle nie były przesadzone, tworzyły logiczną i oszczędną kompozycję.