Archiwum: 'kultura'

Cechy charakterystyczne kultury Egiptu

Rzymianie wynaleźli pismo. Może nie dokładnie takie, jakie znamy współcześnie, ale pismo obrazkowe, tak zwane hieroglify, które miały wpływ na dalszy rozwój wszelkiego rodzaju kultur. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że tylko w Egipcie mumifikowano zwłoki. Dzięki temu zachowywały ono w miarę pierwotną formę, nawet po dziś dzień. Niewielu ludzi wie także, że pierwszą piramidę wybudował faraon Dżoker mniej więcej na początku panowania III dynastii. Rzymianom też zawdzięczamy kalendarz.

Inny, niż współczesny, jednak bardzo podobny. Rok dzieliło się na 12 miesięcy po 30 dni plus dodatkowych pięć dni. Tej kulturze zawdzięczamy także podstawy medycyny. Dzięki wynalezieniu pisma spisywali oni dane o różnego rodzaju chorobach i mogli tę wiedzę przekazywać dalej. Rzymianie także obserwowali niebo. Czyli odpowiadają także za rozwój astronomii, która jest nieodłącznym elementem kultury Egipskiej.

Kultura Chińska

Kultura Chińska jako jedna z niewielu rozwinęła się całkowicie samodzielnie, bez wpływu innych cywilizacji, i rozwija się niezmiennie i nieprzerwanie od samego jej początku aż do współczesnego dnia. Chińczykom zawdzięczamy kaligrafię. Duży nacisk w Chinach nakłada się na taniec, śpiew, recytację oraz sztuki walki. Są to elementy nieodzownie związane z kulturą Chin, co widać już na pierwszy rzut oka,kiedy tylko znajdzie się w Chinach.

Chińskie pieśni oraz tańce znacznie różnią się od innych tego typu. Bardzo rożne od europejskich są tradycyjne stroje chińskie. Niektórzy ludzie nie potrafią zrozumieć kultury Chin, tak bardzo przecież różni się od naszej. Tak jest, to prawda, jednak czy nierozumienie czegokolwiek usprawiedliwia nas, kiedy siejemy rasizm i niechęć do przedstawicieli nacji Chińskiej?

Kultura włoska

Rzymianie rozbudowali także ogromne siedzi akweduktów, dostarczając wodę po całym mieście za pomocą specjalnie zbudowanych rynien. Rzymianie mieli też znaczny wpływ na budowę dróg. To podobno oni jako pierwsi wybudowali kamienne drogi ułatwiające handel. Ponadto, niewielu wie, że dzięki Rzymianom, a konkretnie dzięki Juliuszowi Cezarowi, mamy teraz monety. Juliusz Cezar jako pierwszy wprowadził monetę ze swoją podobizną jako formę płatności za transakcje kupna czy sprzedaży.

Na rozwój kultury Rzymu miała także wpływ mitologia, która do złudzenia przypomina tę Grecką. Różnią się tylko imiona bogów. Co do współczesnej kultury Rzymu i całych Włoch, można powiedzieć jedno: moda. Włochy są kolebką mody, to tutaj do dziś dzień znajdują się siedziby największych firm odzieżowych, tutaj urządzane są liczne pokazy mody i całe święta z tym związane. Kultura Włoch i Rzymu jest oszałamiająca w swej różnorodności i to właśnie tutaj, we Włoszech, możemy poczuć się najbliżej kultury.

Starożytna kultura

Ponadto nie zapominajmy o Homerze, Sofoklesie czy Ajschylosie. Dzięki nim współczesna literatura wygląda tak, jak wygląda. To oni zapoczątkowali pewne rodzaje literatury. Właśnie. To dzięki Grekom literaturę można podzielić na lirykę, epikę, dramat i epigramat. Tego ostatniego raczej się już nie używa, jednak warto pamiętać o tym, że zawdzięcza się go właśnie tej kulturze. Po dziś dzień można oglądać wspaniałe budowle wzniesione przez starożytnych Greków. Akropol, Panteon, kopuła Agamemnona, ruiny świątyni w Delfach… Całe mnóstwo wspaniałych zabytków. Ponadto, czym byłaby kultura Grecji bez jej mitologii.

Każdy z nas pamięta podstawy Mitologii Greckiej. Głównym bogiem był Zeus, jego żoną była Hera, bogini rodziny. Była także Atena, bogini mądrości i wojny, która podobno to wyskoczyła z głowy Zeusa. Była także Afrodyta, najpiękniejsza bogini piękna. Dodatkowo Zeus miał dwóch braci: Hadesa, boga podziemi i świata umarłych, oraz Posejdona, boga mórz i oceanów. I tak dalej. Mitologia Grecji jest niesamowicie malownicza i barwna, wciąga i inspiruje od wielu już stuleci. Kultura Greków ukształtowała współczesny świat na taki, jakim go wszyscy widzimy.

Kultura i tradycja

Często jest tak, że kultura i tradycja, to jedyna w pełni wartościowa rzecz, jaką ma szeregowy obywatel kraju. Jednak aby docenić kulturę narodu, trzeba doceniać kraj. Bez tego ani rusz. I to chyba właśnie dlatego Polacy są uznawani za niekulturalnych. Nic w tym dziwnego. Współczesna polityka naszego kraju zabija w Polakach wszelkie skłonności patriotyczne. Młodzież woli wyjechać za granicę i uznać ten obcy kraj za swój, niż znosić wieczne upokorzenia ze strony naszego rządu.

Co za tym idzie, wniosek jest jeden. To nie Polacy są niekulturalni, tylko polski rząd. Poprzez swoje nieudolne próby wyzwolenia w Polakach zamiłowania do tradycji, zabijają ją w wyjątkowo perwersyjny sposób na oczach całego świata. A nikt się temu nie sprzeciwia. Dlaczego? Ponieważ brak kultury stał się kulturą Polaków. Jeśli spotyka się za granicą Polaka, to już wiadomo, że cham, że nie ma zasad. I poniekąd tak jest. Kraj nie wpaja swoim młodym obywatelom podstawowych zasad kultury narodowej, stąd też tak okropne niedociągnięcia i wyjątkowo niekorzystny wizerunek w świecie.

Co oznacza słowo „kultura”?

Muzyka klasyczna, współczesna, literatura klasyczna i współczesna, film, teatr… Wiele elementów mających ogromne znaczenie dla rozwoju kultury narodu. Kolejnym elementem kultury, są wierzenia, wartości duchowe i filozofia. Każdy naród ma religię przewodnią i patrona. Oczywiście, w większości krajów panuje wolność wyznania, jednak zawsze jest jakiś jeden, dominujący rodzaj. Dzięki temu można tak pokierować krajem i ludźmi, żeby wszystko składało się w całość.

Jeśli dominującą religią jest katolicyzm, to publicznie będzie się obchodzić katolickie święta, część z nich ustawowo będzie dniami wolnymi. Jeśli inna religia, to kraj będzie podporządkowany nieco innym regułom. I dzięki temu utrwala się także kultura narodu, który poprzez celebrowanie wyznaczonych uroczystości, tworzy tradycje, odpowiedzialne za rozwój kultury. Jedno słowo, wiele znaczeń. Trzeba tylko wiedzieć, o czym ktoś mówi do nas albo my mówimy do kogoś.

Kultura Śląska

Kultura Śląska nieodłącznie kojarzy się także z górnictwem węgla kamiennego. To tutaj znajduje się najwięcej kopalń naszego kraju, stąd do całej reszty Polski (i nie tylko) przewożony jest węgiel niezbędny do ocieplania naszych domów. Największe kopalnie, najbardziej znane, to kopalnia Chwałowice w Rybniku czy kopalnia Sośnica w Gliwicach. Oczywiście jest ich znacznie więcej (Pszów, Knurów, Jastrzębie, itd.), jednak te są najbardziej rozpoznawalne. Kultura Śląska naznaczona przez górnictwo cechuje się dominacją koloru czarnego.

Strój górnika jest czarny, nawiązuje to do tego, że przecież czarny jest węgiel. Kolory na czapach górników są uzależnione od pozycji i funkcji górnika. Tradycyjne stroje śląskie są bardzo podobne do podhalańskich. Zwłaszcza te dla kobiet. Kultura śląska i Podhala czy Podkarpacia są ze sobą związane, poprzez bliskie swoje sąsiedztwo, stąd pewne podobieństwa w strojach i gwarze.

Kultura wśród młodzieży

Młodzież niechętnie posługuje się gwarą, po prostu jej nie zna, co sprawia, że kultura śląska trwa najsilniej tylko w przedstawicielach starszych pokoleń. Wymiera. A czy tak powinno być? W szkołach wprowadzono parę lat temu nowy przedmiot. Wiedza o sztuce. Innym, również nowym wynalazkiem, jest wiedza o kulturze. Jednak na tym drugim zbyt dużą wagę przykłada się do kultury w sensie ogólnym. Rozmawia się o muzyce, sztuce, teatrze i innych tego typu rzeczach.

Młodzież nie bardzo się tym interesuje, w konsekwencji godzina lekcyjna jest w zasadzie zmarnowana. A jakby tak zacząć uczyć kultur regionalnych, w zależności od regionu, w jakim mieści się szkoła? Być może takie zabiegi doprowadziłyby w konsekwencji do tego, że ani gwara, ani żadne inne elementy kultury regionalnej, nie zanikałyby wraz ze śmiercią starszego pokolenia. Młodzi może chętniej używaliby gwary, nie byliby piętnowani za jej używanie. Język polski i gwara powinny współpracować ze sobą na jednym poziomie, jako równorzędne siostry.

Kultura góralska

Górale słyną z zamiłowania do wszystkiego, co Boskie. Bóg jest dla nich częścią życia tak nieodłączną i niezmienną od lat, że Jego obecność odbija się w kulturze góralskiej. Wiele pieśni góralskich ma w swoich słowach odwołanie do Boga lub bóstwa porównywanego do Boga. Często pieśni zwrócone są bezpośrednio do Boga jako modlitwa lub błaganie, umiłowanie jego wielkości i majestatu objawiającego się w samych górach. Dodatkowym atutem kultury góralskiej jest jej w zasadzie całkowita anonimowość.

Kiedy mówi się o pieśni, bardzo rzadko kiedy można dopasować ją do nazwiska autora. Górale bardzo szanują swoją kulturę, dbają o tradycję i przekazują ją z pokolenia na pokolenie. To kwestia honoru. Szanują to, co odziedziczyli po swoich przodkach. Kultura góralska cechuje się niesamowitą siłą, którą górale potrafią przekazywać wszystkim innym Polakom i nie tylko. Nie bez przyczyny polscy górale są uważani za najbardziej gościnnych i najbardziej ukulturowionych ludzi w Europie. Kultura i tradycja są ich siłą, której nie można ich pozbawić.

Cechy kulturalnego człowieka

A więc nie tak łatwo zostać w pełni kulturalnym człowiekiem. Jednak dla pocieszenia można dodać, że i tutaj można się specjalizować w jednej wybranej dziedzinie. Na przykład w muzyce. Wtedy nie będzie nas interesowało nic z techniki i filozofii, ale wszystko będzie się opierało na naszej wiedzy z muzyki. Jednak i jedna dziedzina nie będzie łatwa do opanowania. Nie wystarczy znać nazwiska Mozarta i Beethovena, czy potrafić wymienić współczesnych pianistów biorących udział w konkursie Chopinowskim.

Trzeba znać każdy szczegół z ich życia, potrafić nazwać dany utwór tak, by nic nie mogło nas zaskoczyć. Bo co, jeśli ktoś zapyta nas o coś, co teoretycznie jest naszą specjalnością, a my nie będziemy w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Wstyd i ogólne załamanie. Aby zmniejszyć to ryzyko do minimum, trzeba sięgać po książki, czytać artykuły w prasie i internecie. Jeśli nas naprawdę dana dziedzina interesuje, nie będzie to dla nas najmniejszy problem. Jeśli jednak nas to nudzi, to może czas odpuścić sobie tę dziedzinę i zainteresować się inną?

Podziały kulturowe

Człowiek czasem z powodu niewiedzy jest gotów pochopnie oskarżyć odmiennych, innych o najgorsze pobudki i zwyczaje. Wygodnie jest za grubą zasłoną niewiedzy produkować niesprawiedliwe osądy. Właśnie ignorancja i zapatrzenie we wzorce podsuwane przez własną kulturę stały się przyczyną najgorszych konfliktów na skalę zarówno lokalną jak i światową. Kiedy nie wystarcza język dyplomacji, warto odwołać się do tego co najmocniej mimo wszystko kieruje jednostkami ludzkimi, do emocji. Kultura nie uznając a ni barier językowych ani innych pozwala w swoich dziełach odnaleźć wspólnym mianownik wielu zupełnie rożnym społecznościom.

Nagle podczas oglądania dzieł ( fotografii, malarstwa, ) słuchania muzyki dociera do danej osoby iż ci których gotowa była posądzić o najgorsze mają z nią samą wiele wspólnego. <strong>Kultura ponad podziałami</strong> to coś znacznie więcej niż chwytliwy termin rzucany w powietrze przez polityków kiedy chcą się wyróżnić. T o również możliwość dla każdego człowieka by gdzieś w własnym wnętrzu wzniósł się ponad ograniczenia i uprzedzenia by przeżywać emocje głęboko i prawdziwie. Przełamanie podstawowych barier to pierwszy krok do tego by zacząć się od siebie uczyć.

Rola dziedzictwa kulturowego

Poza aspektami ekonomicznymi jest to skarbnica informacji o korzeniach które łączą społeczność. Poczucie wspólnoty oparte jest również na tym co stanowi wspólne dobro którego każdy może czuć się współwłaścicielem. Ten aspekt istniejąc w świadomości społeczeństwa zdaje się być dla dziedzictwa kulturowego jednocześnie szansą i zagrożeniem. Szansą ponieważ dumne z posiadanego dziedzictwa społeczeństwo oprze niejako na nim podstawy swojego koegzystowania z przedstawicielami innych kręgów kulturowych. Powinno więc to się wiązać z chęcią dbania o dziedzictwo by nie uległo ono nie tylko zapomnieniu ale przede wszystkim zniszczeniu.

To ostatnie grozi głównie materialnej części narażonej nie tylko na negatywne skutki działania czasu ale również działania człowieka ( zniszczenia podczas rewolucji, wojen i innych niepokojów społecznych) <strong>Dziedzictwo kulturowe </strong>będąc wspólnym dobrem często staje się dobrem niczyim o które nikt nie chce zadbać odpychając od siebie ta odpowiedzialność. To jest właśnie aspekt stanowiący największe zagrożenie. Aby je zneutralizować warto uświadamiać członkom społeczności jak ważne jest aby dziedzictwem mogły cieszyć się też następne pokolenia.

Kultura Egiptu

Egipt to nie tylko palmy i gorący piasek. To wspaniała kultura, którą może poszczycić się niewiele krajów. Jeśli jedziemy na wakacje właśnie w te miejsce, to powinniśmy zapoznać się z częścią kultury Egipcjan, zwłaszcza tych starożytnych. Czy wiecie, jak wielki wpływ na współczesność miały wynalazki starożytnych Egipcjan? Ogromny! Ale zacznijmy od początku. Egipt funkcjonuje tylko dzięki Nilowi. To właśnie dlatego rzeka ta w starożytności traktowana była niczym bóstwo, była silna i oddawano jej cześć, składano ofiary i błagało o jej przychylność.

Dzięki Nilowi Egipcjanie mieli wodę pitną, muł rzeczny do budowy domów, żyzne pola uprawne i pożywienie w postaci ryb. Poziom zaawansowania architektury rzymskiej był bardzo wysoki. Wystarczy spojrzeć na Sfinksa czy piramidy. Inne dziedziny kultury, typu malarstwo czy rzeźba, były zarezerwowane dla elit. Spełniały charakter religijny i polityczny. Malowidła na ścianach przedstawiały bogów. Piramidy, jeden z dziesięciu cudów świata, to nic innego, jak tylko grobowce, co świadczy o wysokim poziomie kultury. Grzebano wówczas zmarłych, co nie wszędzie miało miejsce.

Kultura w dzisiejszych czasach

Kultura jako emanacja artystycznych wizji jest obecna w życiu codziennym praktycznie w każdym punkcie kuli ziemskiej. Ze względu na swoją specyfikę potrzebuje dodatkowych narzędzi do zaakcentowania swojego istnienia. Ludzie często zatopieni w swoich problemach prywatnych czy zawodowych nie mają nawet chwili by poświęcić ją podziwianiu sztuki. Dlatego dynamicznie rozwijają się jako forma organizacji festiwale- muzyczne rzeźby oraz teatralne

Artyści niejako wykonują ukłon w stronę społeczeństwa czy też ujmując inaczej wysyłają sygnał chodźcie bawcie się z nami Ambicją organizatorów takich zdarzeń jest zaproszenie do współudziału jak największej ilości ludzi. Sztuka ma być i często jest sama w sobie radością, więc dlaczego ci którzy samą sztukę tworzą nie mieli by się dzielić swoją radością. Wiele osób czasem wręcz zaciągniętych z ulicy na wystawię koncert czy inne wydarzenie nagle stwierdza że coś im się bardzo podoba. Problem polega na tym iż wcześniej nie mieli pojęcia iż to właśnie istnieje. Sztuka musi się promować w umiejętny sposób docierając do ludzi wszelkimi możliwymi ścieżkami.

Kultura Chin

Do najstarszych kultur na świecie zaliczana jest kultura Chin. Wielu kojarzy Chiny tylko z tandetnymi podkoszulkami i wszelkiego rodzaju rupieciami zawalającymi nasze półki, jednak prawda jest taka, że Chiny mają jedną z najwyższych i najbardziej rozbudowanych kultur świata. Jednym z najważniejszych i najbardziej widocznych elementów kultury Chińskiej jest to, że panuje w nich cesarz. Od kilku tysięcy lat niezmiennie taka funkcja istnieje w tym państwie. Według tradycji, założycielami Chin było Pięciu Mistycznych Cesarzy.

Panowali oni jeden po drugim. Co do rozwoju literatury, to pierwsze książki chińskie powstały na kościach zwierząt takich, jak jelenie, na skorupach żółwi czy bambusach. Wyryte na tych materiałach znaki były zalewane atramentem za pomocą bambusowej rurki. Do czasów współczesnych nie dotrwało żadne z tych dzieł, ponieważ w 213r p. n. e. cesarz polecił zniszczenie wszelkiego rodzaju dzieł piśmienniczych. Potem zaczęto pisać na jedwabiu. Atrament otrzymywano z drzew. Samo pismo chińskie wciąż jest właściwie takie samo. Nie zmieniło się przez wieki. To właśnie w Chinach narodził się Buddyzm. Współcześnie bardzo modna religia. Ponadto warto wiedzieć, że kultura chińska zaopatrzona jest w wiele nieco kontrowersyjnych fragmentów.

Kultra Włochów

Kultura to Włochy. Od zarania dziejów to właśnie na terenie współczesnych Włoch dochodziło do najbardziej spektakularnych przewrotów kulturowych nie tylko w Europie, ale i na świecie. Już w starożytności zaczęły się pojawiać zalążki kultury w postaci mitologii. Według niej, Rzym miał zostać założony przez Romulusa. Romulus miał bliźniaczego brata, Remusa, z którym to zostali porzuceni na śmierć i uratowani przez wilczycę. W odwecie za zignorowanie swojego prawa, Romulus zabił brata. Dość krwawa historia, która dzięki swej niezwykłości zapoczątkowała rozwój kultury Rzymian.

Istotnym elementem kultury rzymskiej jest jej architektura. Widzimy w niej znaczny wpływ kultury greckiej, jednak po bliższym zapoznaniu się z faktami widzimy, że architektura Rzymu ewoluowała, jest bardziej zaawansowana, niż grecka. Na przykład, zamiast używać kamieni, Rzymianie budowali z solidniejszej i praktyczniejszej cegły, którą łączono ze sobą za pomocą zaprawy przypominającej bardzo współczesny beton. Tym sposobem powstało Koloseum, jeden z dziesięciu cudów świata.

Kultura starożytna

Kiedy mówi się o kulturze, nie wolno zapomnieć o fenomenalnej kulturze starożytnych greków. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, jak wiele zawdzięczamy kulturze greckiej, jak wspaniała i odmienna od innych jej współczesnych, była ta kultura. Przede wszystkim trzeba pomyśleć o tym, co zawdzięczamy starożytnym Grekom. To właśnie w Grecji narodziła się demokracja. Tak, właśnie taka demokracja, jak ta współczesna. Może nie miała takiej samej formy, jak obecnie, jednak założenia pozostały takie same. Ponadto, Grekom także zawdzięczamy najsłynniejsze myśli filozoficzne. To właśnie z Grecji pochodził Sokrates, Platon czy Arystoteles.

Dodatkowo starożytni Grecy byli pierwszymi wybitnymi matematykami. Gdyby teraz dopiero odkryto to, co odkrył wcześniej Pitagoras, Archimedes czy Tales, z pewnością odkrywca dostałby nagrodę Nobla. Jednak odkrycia wymienionych naukowców zaliczamy do podstaw matematyki. Gdyby nie one, z pewnością współczesna matematyka nie byłaby taka jaka jest. Kto wie, może byłaby znacznie trudniejsza.

Kulturoznastwo

Chciałoby się powiedzieć, że kultura to termin oczywisty, że każdy z nas przedstawia pewien poziom kultury. Cóż, byłoby pięknie, gdyby tak było w rzeczywistości. Jednak niewielu zdaje sobie sprawę, że aby wiedzieć o kulturze wszystko, trzeba się wyjątkowo mocno przygotować w tej kwestii. Kulturoznawstwo. To dziadzina nauki, część nauk humanistycznych, badająca kulturę i zgłębiająca wiedzę o niej. Jest to również przedmiot studiów, kierunek, który można studiować po zdaniu matury.

Jeżeli chcesz zgłębić wiedzę o kulturze, jest to tematyka idealna dla ciebie. Na kulturę narodu składa się kilka czynników. Bez któregokolwiek z nich, kultura jest jakoby niepełna i jeśli tylko się pojawi lub ulegnie zmianie, zmienia się także cała kultura narodowa. Czynnikami tymi są: muzyka, malarstwo, rzeźba, literatura, filozofia, religia, pieśni i hymny, język, stroje ludowe, tradycje i historia. Ta ostatnia ma największy wpływ na kulturę narodu. Wiele kultur kształtowało się przez wieki, a kiedy na drodze narodu powstawała jakaś przeszkoda, kultura zmieniała się, stawała murem za swoimi wyznawcami.

Znaczenie słowa „kultura”

Mówiąc: kultura, co właściwie mamy na myśli? Piękno polskiego języka polega na tym, że jedną rzecz możemy opisać kilkoma słowami, które w przybliżeniu znaczą mniej więcej to samo. Co jednak, kiedy na jedno określenie przypadka kilka znaczeń? Sprawa w sumie nie jest aż tak trudna. Słowo „kultura” pochodzi z łaciny i znaczy „uprawa ziemi”. Generalnie definicja kultury mówi o tym, że jest ona całokształtem materialnego i duchowego dorobku danej społeczności. Czy tak do końca jest? Niekoniecznie. Kiedy mówimy o kulturze, musimy pamiętać, że każdy może zrozumieć nas nieco inaczej. W tym calu należałoby zgłębić wiedzę na temat, czym tak naprawdę kultura jest. Zaczynamy od kultury osobistej. Człowiek dobrze wychowany zawsze wie, jak się zachować, potrafi znaleźć odpowiednie słowa, które nie obrażają nikogo, a potrafią zdziałać cuda.

Taka osoba wie, jak zachować się przy stole, jak do niego nakryć i jak podawać posiłki. Innym elementem kultury, jest ogólnopojęta sztuka. Nie tylko dzieła plastyczne. Te oczywiście także, najwięksi malarze narodu wchodzą w skład kanonu kulturowego. Sztuka jednak składa się również z kilku innych elementów.

Kultura a młode pokolenie

Duma ze swojej kultury powoli przemija. Najmłodsze pokolenie jest pod wpływem globalizacji, co także wypaczyło w pewnym stopniu przynależność kulturową młodych ludzi. Kiedyś, kiedy góral wyprowadzał się do Warszawy, miał problem ze zrozumieniem swojego języka, jak i zachowania spowodowanego wpływem swojej rodzimej kultury góralskiej. A teraz? W szkołach uczy się uniwersalnego języka Polskiego, dodatkowo języków obcych pochodzących spoza naszego kraju.

A przecież warto by było odnowić pewne przyzwyczajenia i uczyć dzieciaki rodzimej gwary, a przez to i kultury. Najmocniej do swojej gwary i kultury przywiązane są dwie nacje. Górale, którzy tak silnie kochają góry, tak bardzo ufają, że ich kultura opiera się na sile gór, że nie ma możliwości, aby całkowicie odciąć się od swoich góralskich korzeni. Oczywiście, młodzi posługują się zarówno gwarą góralską, jak i czystą polszczyzną, co znacznie ułatwia im życie w pewnych sytuacjach. Drugą nacją są Ślązacy. Jednak tutaj gwara powoli wymiera wraz ze starszym pokoleniem.

Kultura Polski

Mówiąc o kulturze Polski nie można nam pominąć Ślązaków. Śląsk to region naszego kraju nieco bardziej doświadczony historycznie, niż inne. To tutaj odbywały się plebiscyty, tutaj zaczynały się powstania, ale przede wszystkim to tu zaczęła się wojna. Od najazdu na radiostację w Gliwicach. Dzięki takim właśnie historycznym porywom, kultura śląska stała się wyjątkowo patriotyczna. Kiedyś Ślązacy nie uważali się za Polaków. Bo i nie mieli do tego podstaw. Śląsk był ziemią niczyją, raz należał do Polski, raz do Niemiec i tak w kółko. Dlatego właśnie teraz, kiedy już wiadomo na pewno, że Śląsk jest Polski, Ślązacy w końcu mogą poczuć swoje korzenie. To bardzo wpłynęło na ich rozwój kulturalny. Zwłaszcza na język.

Pomimo tego, że Ślązacy mówią po polsku, każdy, kto zna język polski, w mniejszym bądź większym stopniu zrozumie mieszkańca Śląska, to pewne zwroty pozostaną niezrozumiałe. Dzieje się tak, ponieważ gwara śląska jest połączeniem języka polskiego z niemieckim, zachowując pewne cechy obydwu dialektów. Z przewagą języka Polskiego. Co ciekawe, część zwrotów z gwary śląskiej jest niezrozumiałych zarówno dla Niemców, jak i dla Polaków.

Kultura państw

Każdy kraj ma swoją indywidualną kulturę. Często nawet kilka, jeśli spojrzeć na poszczególne regiony danego państwa oraz wszelkiego rodzaju mniejszości społeczne. W Polsce możemy zaobserwować wiele kultur. Najpopularniejszą z nich jest kultura góralska. Dlaczego? Ponieważ jest najmocniej eksponowana. Muzyka góralska jest już jakoby częścią kanonu współczesnej muzyki rozrywkowej. Początek tego rozwoju zawdzięcza taki zespołom, jak Golec uOrkiestra czy Zakopower.

Dzięki nim cała reszta naszego kraju zdała sobie sprawę, jak odmienną może być muzyka pochodząca z serca gór. Charakteryzuje się ona przede wszystkim oryginalnym brzmieniem bazującym na instrumentach smyczkowych. Cała kultura góralska jest zawarta w jej muzyce. Kultura góralska kojarzy się także ze strojami galowymi górali. Oczywiście, na co dzień żaden góral nie chodzi w kierpcach, aczkolwiek od wielkiego dzwonu tak właśnie część z nich się ubiera, eksponując tym samym swoją kulturę i jej walory.

Kultura ponad podziałami

Nie jest żadną tajemnicą iż człowiek w swojej naturze ma zaprogramowaną wręcz silną potrzebę zaznaczania własnej tożsamości kulturowej. Najczęściej w sytuacjach kiedy spotyka się z przedstawicielami innych społeczności. Sytuacjom konfliktowym zapobiega użycie pewnej formy katalizatora szczególnie w przypadkach kiedy porozumienie jest szczególnie trudne. Niekoniecznie z powodu barier językowych. Kultura ponad podziałami jako pojęcie stosowane w praktyce jest właśnie takim interaktywnym buforem. Najłatwiej jest zbliżyć do siebie ludzi jeśli da się im okazję by wspólnie doszukiwali się podobieństw( przez przeżywanie emocji) .

Najczęściej realizowana jest właśnie przez prezentację wzajemną kultur, przez czołowych przedstawicieli. Organizowane są komercyjne i niekomercyjne festiwale które za ambitny cel stawiają sobie dotarcie do jak najszerszej publiczności. Odwiedzając inne kraje( regiony) warto się zainteresować czy właśnie jeden z nich się nie odbywa. Inną kulture najlepiej poznawać na „jej” terenie. Artyści udostępniając swoje dzieła(na wystawach festiwalach) przybliżają wielu innym ludziom kulturę własnej społeczności,wzajemne poznanie się pomaga przełamać negatywne stereotypy.

Dziedzictwo kulturowe

Wszystkie przejawy twórczości kulturowej danej społeczności na przestrzeni wieków zachowują się nie tylko indywidualnie w pamięci ale też stanowią klasycznie pojmowane dziedzictwo kulturowe. Powszechne pojmowane dziedzictwo dotyczy dwóch aspektów materialnego i niematerialnego( dorobek poprzednich pokoleń). W pierwszym z nich zawierają się wszystkie pozostałości ( budynki, działa sztuki-) materialne świadczące o tym w jaki sposób dana społeczność się rozwijała, w drugim równie istotne jeśli nie ważniejsze znajdują się zarchiwizowane i skatalogizowane ( spisane w książkach) najczęściej w bibliotekach myśli i idee ( filozoficzne prawne i religijne)

Dobrze zarządzane dziedzictwo może stanowić dla danej społeczności kapitał będący źródłem napędowym dalszego rozwoju. Wystarczy iż członkowie społeczności zaczną na nie spoglądać okiem gospodarza , zarządcy. Każda kultura ma swoje bardzo specyficzne unikalne nigdzie indziej nie spotykane elementy, którymi może się pochwalić. W dobie kiedy podróże stały się powszechne a ludzka ciekawość skierowała się na podziwianie odmienności dziedzictwo kulturowe jest prawdziwym skarbem przede wszystkim dla lokalnych przedstawicieli branży turystycznej.