Kultura a młode pokolenie

Duma ze swojej kultury powoli przemija. Najmłodsze pokolenie jest pod wpływem globalizacji, co także wypaczyło w pewnym stopniu przynależność kulturową młodych ludzi. Kiedyś, kiedy góral wyprowadzał się do Warszawy, miał problem ze zrozumieniem swojego języka, jak i zachowania spowodowanego wpływem swojej rodzimej kultury góralskiej. A teraz? W szkołach uczy się uniwersalnego języka Polskiego, dodatkowo języków obcych pochodzących spoza naszego kraju.

A przecież warto by było odnowić pewne przyzwyczajenia i uczyć dzieciaki rodzimej gwary, a przez to i kultury. Najmocniej do swojej gwary i kultury przywiązane są dwie nacje. Górale, którzy tak silnie kochają góry, tak bardzo ufają, że ich kultura opiera się na sile gór, że nie ma możliwości, aby całkowicie odciąć się od swoich góralskich korzeni. Oczywiście, młodzi posługują się zarówno gwarą góralską, jak i czystą polszczyzną, co znacznie ułatwia im życie w pewnych sytuacjach. Drugą nacją są Ślązacy. Jednak tutaj gwara powoli wymiera wraz ze starszym pokoleniem.

Tagi dodane przez profesora Dudka do tego kulturalnego wpisu:, , , , , , .