Kultura wśród młodzieży

Młodzież niechętnie posługuje się gwarą, po prostu jej nie zna, co sprawia, że kultura śląska trwa najsilniej tylko w przedstawicielach starszych pokoleń. Wymiera. A czy tak powinno być? W szkołach wprowadzono parę lat temu nowy przedmiot. Wiedza o sztuce. Innym, również nowym wynalazkiem, jest wiedza o kulturze. Jednak na tym drugim zbyt dużą wagę przykłada się do kultury w sensie ogólnym. Rozmawia się o muzyce, sztuce, teatrze i innych tego typu rzeczach.

Młodzież nie bardzo się tym interesuje, w konsekwencji godzina lekcyjna jest w zasadzie zmarnowana. A jakby tak zacząć uczyć kultur regionalnych, w zależności od regionu, w jakim mieści się szkoła? Być może takie zabiegi doprowadziłyby w konsekwencji do tego, że ani gwara, ani żadne inne elementy kultury regionalnej, nie zanikałyby wraz ze śmiercią starszego pokolenia. Młodzi może chętniej używaliby gwary, nie byliby piętnowani za jej używanie. Język polski i gwara powinny współpracować ze sobą na jednym poziomie, jako równorzędne siostry.