Pantonima

Ruch ciała na scenie zawsze wzbudzał zainteresowanie, a tym większe, kiedy artysta za pomocą określonych gestów, mimiki i ruchu ma przekazać określoną treść. Mowa ciała, czyli sztuka pantomimy była powszechna już w starożytnej Grecji i Rzymie. Opierały się na niej teatry wędrowne, w których mimowie w czasie jednego przedstawienia wcielali się w kilka różnych postaci. Pomimo upadku starożytnego teatru , mimowie przetrwali, grając w teatrach wędrownych. W okresie renesansu w dużym stopniu wpłynęli na rozkwit włoskiej commedii dell’arte.

Kolejnym zwrotem ku pantomimie był przełom XVII i XVIII wieku we Francji, kiedy włoscy aktorzy komedii dell’arte napływali do Paryża, który stał się drugą ojczyzną tej formy teatralnej. Dla lepszego zrozumienia spektakli włoscy aktorzy włączali jeszcze więcej elementów pantomimy, tańca i akrobatyki.

Tagi dodane przez profesora Dudka do tego kulturalnego wpisu:, , , , , .