Podziały kulturowe

Człowiek czasem z powodu niewiedzy jest gotów pochopnie oskarżyć odmiennych, innych o najgorsze pobudki i zwyczaje. Wygodnie jest za grubą zasłoną niewiedzy produkować niesprawiedliwe osądy. Właśnie ignorancja i zapatrzenie we wzorce podsuwane przez własną kulturę stały się przyczyną najgorszych konfliktów na skalę zarówno lokalną jak i światową. Kiedy nie wystarcza język dyplomacji, warto odwołać się do tego co najmocniej mimo wszystko kieruje jednostkami ludzkimi, do emocji. Kultura nie uznając a ni barier językowych ani innych pozwala w swoich dziełach odnaleźć wspólnym mianownik wielu zupełnie rożnym społecznościom.

Nagle podczas oglądania dzieł ( fotografii, malarstwa, ) słuchania muzyki dociera do danej osoby iż ci których gotowa była posądzić o najgorsze mają z nią samą wiele wspólnego. <strong>Kultura ponad podziałami</strong> to coś znacznie więcej niż chwytliwy termin rzucany w powietrze przez polityków kiedy chcą się wyróżnić. T o również możliwość dla każdego człowieka by gdzieś w własnym wnętrzu wzniósł się ponad ograniczenia i uprzedzenia by przeżywać emocje głęboko i prawdziwie. Przełamanie podstawowych barier to pierwszy krok do tego by zacząć się od siebie uczyć.