Starożytna kultura

Ponadto nie zapominajmy o Homerze, Sofoklesie czy Ajschylosie. Dzięki nim współczesna literatura wygląda tak, jak wygląda. To oni zapoczątkowali pewne rodzaje literatury. Właśnie. To dzięki Grekom literaturę można podzielić na lirykę, epikę, dramat i epigramat. Tego ostatniego raczej się już nie używa, jednak warto pamiętać o tym, że zawdzięcza się go właśnie tej kulturze. Po dziś dzień można oglądać wspaniałe budowle wzniesione przez starożytnych Greków. Akropol, Panteon, kopuła Agamemnona, ruiny świątyni w Delfach… Całe mnóstwo wspaniałych zabytków. Ponadto, czym byłaby kultura Grecji bez jej mitologii.

Każdy z nas pamięta podstawy Mitologii Greckiej. Głównym bogiem był Zeus, jego żoną była Hera, bogini rodziny. Była także Atena, bogini mądrości i wojny, która podobno to wyskoczyła z głowy Zeusa. Była także Afrodyta, najpiękniejsza bogini piękna. Dodatkowo Zeus miał dwóch braci: Hadesa, boga podziemi i świata umarłych, oraz Posejdona, boga mórz i oceanów. I tak dalej. Mitologia Grecji jest niesamowicie malownicza i barwna, wciąga i inspiruje od wielu już stuleci. Kultura Greków ukształtowała współczesny świat na taki, jakim go wszyscy widzimy.